Aktuális pályázatok

GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás
GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás

GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás

A program célja: a munkaerőintenzív gazdaságélénkítés ösztönzése a négy leghátrányosabb magyarországi régióban működő, jelen gazdasági körülmények között is növekedésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítésének támogatásán és a zöld és digitális átálláshoz való alkalmazkodás segítésén keresztül.

A pályázat keretében azok a KKV-k igényelhetnek vissza nem térítendő támogatás, amelyek vállalják foglalkoztatotti létszámuk bővítését a 4 leghátrányosabb régió (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) valamelyikében. 

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

• a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint

• a bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

Benyújtási határidő: 2024.01.31-ig postai úton


A támogatott települések listájáért, illetve bővebb tájékoztatásért keressen minket bizalommal!Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak RRF-REP-10.10.1-24
Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak RRF-REP-10.10.1-24

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Támogatás formája vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás keretösszege: 30 000 000 000 Ft

  • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;

  • a kevésbé fejlett régiókban (Pest,Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld):                   19 200 000 000 Ft

Beadás kezdete: 2024. február 05.

Beadási határidő: 2025. március 31.

Támogatás célja: a tiszta üzemű közlekedés elősegítése

Támogatást igénylők köre: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások. Kivétel: Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771), Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451).

Gazdasági társaság esetén a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevételének meg kell haladnia a projekt elszámolható költségét.

Nem kaphat támogatást az a vállalkozás:

  • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

  • illetve a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

  • mellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

Támogatható:Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése

Támogatás mértéke: A felhívás 3.4. fejezetében szereplő elszámolható költségekre megállapított maximális támogatás 100%-a.

Önerőt szükséges biztosítani? igen

Támogatás minimum összege: 2 800 000 Forint

Támogatás maximum összege: 64 000 000 Forint

Támogatható projektek száma: maximum 9 375 db

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.

A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) egyaránt 2024. február 05. 17:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani.

A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák akkumulátor kapacitására vetített értékeket, illetve az egyes kategóriák esetében egy gépjármű elszámolható költsége nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó értékeket.

Pénzügyi lízing igénybevétele esetén a végső kedvezményezettet a lízingszerződés futamidejének végéig üzembentartóként kell bejegyezni a forgalmi engedélyen, de legkésőbb a projekt megkezdésétől számított - a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló - 20. hónap végig, de legkésőbb 2026. április 30-ig a gépjárművet a végső kedvezményezett saját nevén kell forgalomba helyezni, illetve a gépjárműnek a végső kedvezményezett tulajdonába kell kerülnie.

Támogatási előleg nem igényelhető !

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! contact@tenderwin.eu