Pályázatok

Magánszemélyek figyelem!

Jelenleg nem lehet pályázni, a második ütem kitolódott 2023 tavaszára, és a kiírás sem aktuális, így a kiírás teljes módosítása várható!

Keretösszeg: Az első ütemből fennmaradt rész


PÁLYÁZATÍRÁSI DÍJAINK a fenti pályázatra:

A pályázatírás díja: 60.000 Ft, mely előre fizetendő a szerződés megkötésekor

Csak napelemre történő pályázat írásakor: sikeres pályázat esetén további 60.000 Ft sikerdíj fizetendő

Napelemes fűtési rendszerre történő pályázat írásakor: sikeres pályázat esetén további 120.000 Ft sikerdíj fizetendő

A sikerdíjak a projekt végi elszámolást is magukban foglalják.

A pályázatírás költségei a pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓAK!

Teljeskörű tájékoztatásért vegye fel velünk a kapcsolatot: contact@tenderwin.eu

vagy +36204861370

#tenderwin

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási                                     Program

A felhívás kódszáma: GINOP PLUSZ-1.2.2-22  

A pályázat célja:

A hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a versenyképesség javításán, innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések finanszírozásán keresztül.

A pályázók köre: Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikrovállakozások (egyéni vállalkozók is),

amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található,

5000 fő alatti - településen valósítják meg fejlesztéseiket, és

✓ az érintett telephely legalább 60 nappal a pályázat benyújtását megelőzően, a cégbíróságon bejegyzésre került

✓ rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;

✓ NEM tartoznak a KATA hatálya alá

✓ átlagos statisztikai állományi létszáma az utolsó teljes, lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt

A támogatás összege, mértéke: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint, 70% támogatási intenzitással - azaz a maximális beruházási érték 14 285 714 Ft lehet.

Támogatható tevékenységek: A támogatható tevékenységek köre az alábbi területekre terjed ki:

✓ új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

✓ ingatlan beruházás (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés)

✓ informatikai beruházás (maximum a projekt 50%-a)

✓ Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (elszámolható költségek 7%-a)


Határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2022.február 17. - 2023. március 31.-ig lehetséges, de még mindig tart a keret!!

A PÁLYÁZAT ELŐMINŐSÍTÉSHEZ KÖTÖTT, VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT, HOGY KIDERÜLJÖN, CÉGE INDULHAT-E A PÁLYÁZATON!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! contact@tenderwin.eu

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

A felhívás kódszáma: GINOP-4.1.5-22

A pályázat célja

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, megújuló energiaforrás- felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek!

A pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább 3(három)! lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

a)  Korlátolt felelősségű társaság

b)  Részvénytársaság
c) Egyéb szövetkezet
d) Közkeresetitársaság
e) Betétitársaság
f) Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g)  Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
h)  Nonprofit részvénytársaság
i)  Nonprofit közkereseti társaság
j)  Nonprofit betéti társaság

Igényelhető támogatás összege:

  • minimum 75 millió Ft és maximum 500 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, ami 12 milliárd Ft.

90% támogatási intenzitással!

 A támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá!

 Az igényelt támogatási összeg nem  haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét!

Pályázható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

  • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

  • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítás

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

  • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia- ellátásához
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz- termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése.

A támogatási kérelem benyújtásakor nem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak! 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges.

A pályázat előminősítéshez kötött és a VTN-né fordulás is!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! contact@tenderwin.eu pahytamas@tenderwin.eu