Pályázatok

Magánszemélyek figyelem!

Jelenleg nem lehet pályázni, a második ütem kitolódott 2023 tavaszára, és a kiírás sem aktuális, így a kiírás teljes módosítása várható!

Keretösszeg: Az első ütemből fennmaradt rész


PÁLYÁZATÍRÁSI DÍJAINK a fenti pályázatra:

A pályázatírás díja: 60.000 Ft, mely előre fizetendő a szerződés megkötésekor

Csak napelemre történő pályázat írásakor: sikeres pályázat esetén további 60.000 Ft sikerdíj fizetendő

Napelemes fűtési rendszerre történő pályázat írásakor: sikeres pályázat esetén további 120.000 Ft sikerdíj fizetendő

A sikerdíjak a projekt végi elszámolást is magukban foglalják.

A pályázatírás költségei a pályázatban NEM ELSZÁMOLHATÓAK!

Teljeskörű tájékoztatásért vegye fel velünk a kapcsolatot: contact@tenderwin.eu

vagy +36204861370

#tenderwin

Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MIKROVÁLLALKOZÁSKÉNT MŰKÖDŐ HENTESÜZLETEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja

A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

Milyen költsége számolhatók el?

A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható, amelyek kifejezetten a jelen pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek és az alábbiak valamelyike:

a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);

b) Helyiségbérlet díja;

c) Munkabér és járulékai.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más költségek támogatásból való finanszírozása nem támogatható.

A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el.

A támogatás keretösszege:

4 milliárd Forint

Mekkora támogatás nyerhető?

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege - a forrás erejéig - 3.000.000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, 3.500.000 forintig terjedhet. Egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától.

Kik pályázhatnak? 

  • mikrovállalkozások (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg)
  • 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek
  • az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú - "Hús- és hentesáru kiskereskedelme" tevékenység szerepel

  • a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú - "Hús- és hentesáru kiskereskedelme" tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak

Határidő: 2023. február 20-án 08 óra 00 perctől 30 naptári napig, de legkésőbb 2023. március 20-án 23 óra 59 percig van lehetőség a pályázatok benyújtására!


TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! contact@tenderwin.eu