Pályázatok

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

(legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

- villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

- kútfúrás;

- vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

- háztartási törpe-vízmű.

c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

- egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;

- tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel

Kik pályázhatnak?

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és

b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

maximum 6,2 millió forint!

Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:

 háztartási léptékű szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében:

maximum 4 millió forint;

 háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében:

maximum 4 millió forint;

 háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében:

maximum 4 millió forint

 megújuló energiát tartalmazó berendezés kiépítése esetén az alábbiak szerinti bontásban:

- legfeljebb 5 kW teljesítményű rendszer esetén maximum 450.000 forint/kW;

- legfeljebb 10 kW teljesítményű rendszer esetén maximum 400.000 forint/kW.

A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerint természetes személy pályázó esetén maximális támogatási intenzítás:

95%

A projekt területi korlátozása

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be: Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Huszonkettedik szakasz zárása: 2021. szeptember 5.

Huszonharmadik szakasz zárása: 2021. november 6.

Huszonnegyedik szakasz zárása: 2022. január 7.

Huszonötödik szakasz zárása: 2022. március 8.

Huszonhatodik szakasz zárása: 2022. május 9.

Huszonhetedik szakasz zárása: 2022. július 10.

Huszonnyolcadik szakasz zárása: 2022. szeptember 11.

Huszonkilencedik szakasz zárása: 2022. november 12.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! contact@tenderwin.eu

GINOP Plusz-1.3.1-21 

Rövid összefoglaló: 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

- amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel

- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt

- amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt,

- amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

- amelyek nem tartoznak a KATA hatálya 

- fontos, hogy amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 5. számú mellékletében felsorolt tevékenységekre irányul, (ezzel kapcsolatban keressen minket, hogy mik tartoznak ide !!)

 Milyen tevékenységek támogathatóak?

 - Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

- A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 

- Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

- Kísérleti-fejlesztés

- Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

- Információs technológia-fejlesztés 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

2021. szeptember 9. - 2022. szeptember 30.

Mennyi támogatást lehet igényelni?

20 000 000 Ft - 1 500 000 000 Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

A támogatás intenzítása: 50%

 Kell-e önerő a projekthez? 

Igen, minimum 50 % mértékben

Mennyi előleg igényelhető?

100%, maximum 1 500 000 000 Ft

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

 30 000 000 000 Ft 


TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! contact@tenderwin.eu

GINOP PLUSZ -1.2.1-21. végleges kiírás!!

Változtak a létszámhoz és árbevételhez kötött igényelhető támogatási összegek! Változtak a beadási határidők, valamint a beadási szakaszok száma 4-ről 3-ra csökkent!

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.


Milyen tevékenységek támogathatóak?
• Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
• Képzési szolgáltatások igénybevétele
• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Mennyi támogatást lehet igényelni?

10 000 000 - 629 300 000 Ft

Kell-e önerő a projekthez?

Igen, minimum 30% mértékben

Hol valósítható meg a projekt?

Budapest kivételével Magyarország egész területén

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. -től!
További info: contact@tenderwin.eu #ginopplusz #tenderwin

Magánszemélyek figyelem!

Megjelent a "Lakossági napelemes rendszerek

támogatása és fűtési rendszerek

elektrifikálása napelemes rendszerekkel

kombinálva" pályázat kiírása! (NEM VÉGLEGES VERZIÓ!)

Soha nem látott mértékű, 100%-os támogatással telepíthet napelemes rendszert, hőszivattyús rendszert, és cserélhet nyílászárókat!

Várhatóan 2021. december 6-án indul az első beadási időszak, így ha nem szeretne lemaradni a támogatásról, már most érdemes előkészíteni a projektet!

A támogatás: A 3 - 11,5 millió Ft támogatás - 100%-ban vissza nem térítendő támogatás, vagyis a beruházhoz önerőre nincsen szükség. A támogatás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) keretében kerül meghirdetésre.

Pályázható: előreláthatóan 2021. december 06-tól 4 ütemben, régiós csoportosítással 1-1 hetes periódusokban.

Mire és mekkora összegre lehet pályázni?

  1. csak napelemre: tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésére (5 kWp teljesítményig) - max. 2.896.108 Ft
  2. napelemes rendszer telepítésére (5 kWp teljesítményig), fűtési rendszer elektrifikálására infrapanelekkel és/vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítésére és nyílászáró cserére (együttesen!) - abban az esetben, ha az ingatlan nem rendelkezik vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel - max 9.368.464 Ft
  3. napelemes rendszer telepítésére (5 kWp teljesítményig), fűtési rendszer elektrifikálására hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítésére és nyílászáró cserére (együttesen!) - abban az esetben, ha az ingatlan vízbázisú központi fűtési rendszerrel rendelkezik, és ezt a rendszert váltja ki a beruházás - max. 11.559.214 Ft

FELTÉTEL: AZ EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ÁTLAGOS BRUTTÓ JÖVEDELME NE HALADJA MEG A 4.850.000 Ft/fő összeget !

További info: contact@tenderwin.eu vagy +36204861370

#tenderwin